VALMIITA DOKUMENTTIPOHJIA

Vaatimusmäärittely

Suunnittelu

Toteutus ja yksikkötestaus

Integrointi- ja järjestelmätestaus

Tuotteenhallinta

Laadunhallinta

Projektinhallinta

Dokumenttien hallinta

Ei ole.

Ylläpito

Tukipalvelut asiakkaille